• VIENO MOTORS >>
  • yleisö sai sovittaa helposti puettavia ja riisuttavia vieheitä Vieno Motors: How to Prepaire 1.0 esityksistä
    HAM Helsingin taidemuseolla 2015
    Vieno Motors: How to Prepare on osa HAM Helsingin taidemuseon kokoelmia
    PORTFOLIO >>